Elállási jog

A fogyasztó (természetes személy) 14 napon belül jogosult indokolás (külön magyarázat) nélkül elállni a használatba nem vett terméktől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A fogyasztó elállási jogát azonban a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele napja között is jogosult gyakorolni.

Ha szeretnél élni az elállási joggal, úgy az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot, avagy visszaküldési kérelmet a termék átvételétől számított 14 napon belül el kell juttatnod a részünkre elektronikus úton; ennek hiányában egyrészt nem érvényesíthető az elállási szándék, másrészt a kollégák nem tudják feldolgozni a visszárut és csak áll a raktárban.

A lenti visszaküldési kérelem minták bármelyikét választhatod:

https://hellowatch.hu/wp-content/uploads/2020/06/HelloWatch_elallasi_nyilatkozat.pdf

https://hellowatch.hu/vasarlastol-valo-elallas/

 

Az űrlap kitöltését követő legfeljebb 14 napon belül a terméket is el kell juttatnod a címünkre: (HelloMe Trade Kft.) 1132 Budapest, XIII. kerület Visegrádi utca 19.

Ez történhet személyesen, postai úton.

A visszáru bontása kamera előtt történik; amennyiben a termék eredeti állapotában érkezik vissza hozzánk, a beérkezést követő 14 napon belül sor kerül az értékének  utalására. Ha a bontás során a termék értékét befolyásoló hiányosságra vagy rongálódásra derül fény, felvesszük veled a kapcsolatot. Ilyen értékcsökkentő tényezők:
  • karcos, sérült termék
  • hiányzó kiegészítők (kivéve a színes kijelzővédő fólia)
  • hiányzó „smart” biztonsági matrica
  • a gyári doboz szándékos rongálása (feliratok, leszakadt részek)

Elállást kizáró tényezők:

  • 14 napon túli jelzése az elállásnak
  • jogi személy részére kiállított számla
 
A kibontott, illetve felhelyezett fóliákra nem terjed ki a vásárlástól való elállás joga.
 
Amennyiben a termék koszosan, illetve zsírosan vagy kifogásolható tisztasági állapotban érkezik vissza a szervizünkbe, akkor a kollégáknak nem áll módukban a visszárut feldolgozni az egyéb betegségek vagy vírusos fertőzések elkerülésének érdekében. Ez esetben fel fogják venni Önnel a kapcsolatot. Megértésüket köszönjük.
 

Az elállási jog az általunk forgalmazott minden termék esetében megilleti a fogyasztót, vagyis nem értékesítünk olyan termékeket, amelyek vonatkozásában a fogyasztó ne gyakorolhatná elállási jogát.

Az elállás joghatásai

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A terméket a fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a fogyasztó elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.